تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - سؤال: عوارض استمنا در مردان و استشها در زنان چیست؟
 
 


<-BlogDescription->

سؤال: عوارض استمنا در مردان و استشها در زنان چیست؟

سؤال:

عوارض استمنا در مردان و استشها در زنان چیست؟

 

 

جواب:

 

قبل از خواندن پاسخ به چند نکته زیر توجه کنید.

برخی از پسرها فکر می کنند که استمنا کرده اند اما در واقع استمنا نکرده اند

 استمنا این است که مرد یا پسر با خود عملی انجام دهد که باعث خروج منی بشود.

 اما برخی فکر می کنند همین که کمی مثلا با دست، آلت خودشان را تحریک کنند استمنا است این تصور غلط است و حتی فکر می کنند مایعی که احتمالا در این زمان از آنها خارج می شود منی است. باید دانست به هر نوع تحریک و لذت جنسی، استمنا  نمی گویند همان طور که به هر نوع مایعی که در هنگام لذت جنسی خارج می شود منی گفته نمی شود در استمنا حتما باید مایعی که از مرد یا پسر خارج می شود با جهش باشد

بنابراین اگر مرد یا پسری با کمی تحریک کردن خود مایعی بدون جهش از او خارج شود استمنا نکرده است به این مایع، مَذی گفته می شود و پاک است این مایع معمولا شفاف است (مانند سفیده تخم مرغ خام)

البته باید دانست در هر صورت اینکه یک مرد یا پسر، خودش را تحریک کند(چه استمنا باشد چه نباشد) کار حرامی انجام داده و گناه است.

برخی از زنها و دخترها فکر می کنند که اسشتها کرده اند در حالیکه استشها نکرده اند

در زنان و دختران زمانی می گویند اسشتها صورت گرفته که با خود، کاری کند که به اوج لذت جنسی برسد در این زمان مایعی که از او خارج می شود منی نامیده می شود منی در زنان و دختران بر خلاف مردان و پسران ، همراه با جهش نیست

بنابر این اگر دختر یا زنی، خود را تحریک کند وحتی مایعی از او خارج شود اما به اوج لذت جنسی نرسد نه استشها صورت گرفته است و نه مایعی که از او خارج شده نجس و منی می باشد

البته باید دانست در هر صورت اینکه یک زن یا دختر، خودش را تحریک کند(چه استشها باشد چه نباشد) کار حرامی انجام داده و گناه است.

 

برای اطلاع بیشتر و دقیقتر در مورد ترشحات جنسی به اینجا مراجعه کنید

 

********************************

جواب: در مورد عمل استمنا (در مردان) و استشها (در زنان) باید توجه داشت كه این عمل در هر صورت حرام و از گناهان بزرگ است و تنها راه ارضای مشروع غریزه جنسی براى فرد فقط از طریق ازدواج و نزدیكى با همسر شرعی خود می‌باشد.

 

الف) ضررهای جسمانی:

1. تحریك زیاد هیپوتالاموس و در نتیجه تحریك افراطی غدد جنسی كه سبب پركاری نامتناسب آنها میشود، بلوغ زودرس را بدنبال دارد كه شما از عواقب نامطلوب بلوغ زودرس ناآگاه نیستید.

2. كاهش و تخلیه مكرر قوای جسمانی و روحی حاصل از عمل خود ارضایی به ضعف عمومی بدن و بالاخره پیری زودرس میانجامد.

3. به علت افزایش جریان خون در اعضای تناسلی، مغز و مراكز حساس دیگر مكرراً دچار كاهش نسبی خون میشوند، همچنین تخلیههای مكرر عصبی و عدم ارضای روحی در دراز مدت موجب ضعف عصبی و عوارض روحی میگردد.

4. ضعف بینایی و بیاشتهایی و در صورت افراط، ضعف استخوانی و ناراحتیهای مفصلی از عوارض خودارضایی است. همچنین در مراحل افراطی و یا در برخی شرایط خاص مزاجی این عارضه به ضعف عصبی و لرزش دست و گاه به فلج بعضی از اعضا منجر میشود و ممكن است سبب فلج تمام اعضای بدن نیز بشود.

5. ضعف جنسی و انزال زودرس از دیگر عوارض است و بعد از ازدواج فرد را دچار مشكل ارتباطی خواهد كرد.

6. بیتحركی، تحلیل رفتن قوای جسمانی، آسیبپذیری در برابر بیماریها، بیماریهای مقاربتی، عقیم شدن و ناتوانی در تولید مثل، از بین رفتن شفافیت چشم، از بین رفتن نورانیت و بشّاشیت چهره و... همگی از عوارض جسمی خود ارضایی هستند.

 

ب) ضررهای روحی و روانی:

1. ركود فكری و اختلالهای متعدد روانی از قبیل افسردگی و اضطراب.

2. فرد از نظر فكری، نوعی توجّه نسبتاً مداوم به موضوعات جنسی پیدا میكند كه این فكر از تفكر آزاد و تمركز جلوگیری مینماید.

3. ضعف حافظه، حواسپرتی و ناتوانی در تمركز فكری، منزوی شدن و گوشهگیری، پرخاشگری و بداخلاقی هم از عوارض خودارضاییهستند.

4. از بین رفتن خلاقیتها و تواناییها، سركوب شدن استعدادها.

5. بیذوقی، بینشاطی.

6. یأس از زندگی و ناامیدی نسبت به آینده.

7. هوسباز و بیبند بار شدن و اعتیاد به ارضای جنسی نامشروع.

8. بیاحساسی و بیتفاوتی، كمرویی.

9. بیعلاقگی نسبت به امور معنوی و از بین رفتن صفای دل.

10. احساس گناه، ضعف اراده، عدم اعتماد به نفس و صدها عارضه خطرناك دیگر.

 

ج) ضررهای اجتماعی:

1. بیآبرویی.

2. مشكلات خانوادگی.

3. انزوای اجتماعی.

4. مشكل در دوستیابی.

5. طرد شدن در جامعه.

6. از بین رفتن عشق و محبت نسبت به دیگران.

7. مشكلاتی در ازدواج از قبیل:

        ـ دیر ازدواج كردن.

        ـ بیمیلی به همسر.

        ـ ناتوانی در مقاربت صحیح و ارضای جنسی خود و همسر.

        ـ سرد بودن كانون خانواده.

        ـ طلاق.

        ـ ناتوانی در برابر مشكلات پس از ازدواج.

        ـ بزهكاری.

        ـ از بین رفتن عزّت و پاكدامنی.

        ـ از بین رفتن شرف.

        ـ بیغیرتی.

8. انحطاط و انحراف فكری و عملی خود و به انحراف كشاندن دیگران بخصوص نسل جوان جامعه.

9. ایجاد خطرات اجتماعی برای خانواده خود و نوامیس دیگران و خطرها و ضررهای دیگری كه فعلاً جای ذكر آن نیست.

 

*************************************

د) راه درمان خود ارضایی

پس از بیان بخشی از توضیحات لازم و ذكر برخی از ضررهای خودارضایی حال وقت آن رسیده است كه به بخشی از درمان و راههای مقابله با این عمل ناپسند اشاره شود:

1. سعی كنید در مكانهای خلوت و تنها نمانید و به عبارت دیگر جداً از تنهایی اجتناب نمائید كه تنهایی خود یك عامل مهم برای تحریك به عمل خودارضایی و زمینهساز ارتكاب این عمل است باز هم تكرار میكنم تنها نمانید، تنها نمانید و... و تنها نمانید.

2. از همراهی و رفت و آمد با كسانی كه به این عمل زشت عادت كردهاند ـ تا زمانی كه خود بر این عادت مسلّط نشدهاید ـ اجتناب كنید البتّه منظورم انزوای اجتماعی نیست بلكه جایگزین افراد صالح به جای افراد بیمار و معتاد به عمل خودارضایی است.

3. افكار جنسی را كه به ذهنتان خطور میكند بلافاصله با ذكر خدا و معاد و... از ذهن خود دور نمائید.

4. اوقات فراغت خود را با مطالعه، ورزش، زیارت، عبادت و بطور كلی با كارهای مثبت مثل گلكاری در باغچه، كمك به اهل خانواده و... پُر كنید.

5. برای تخلیه انرژی زائد بدن به طور منظم و زیاد ورزش كنید.

6. هیچگاه در حمام كاملاً عریان نشوید.

7. هیچگاه بدن خود را به صورت برهنه در آینه نگاه نكنید.

8. در غیر موارد ضروری از نگاه كردن به اندام جنسی پرهیز كنید.

9. برای نظافت موهای بدن هرگز از تیغ و صابون استفاده ننموده و زود به زود به ازاله موهای بدن نپردازید بلكه از داروی نظافت بهداشتی (نوره) استفاده كنید.

10. از نگاه كردن به مواضع جنسی و برجستگیهای بدن دیگران (حتی از روی لباس) پرهیز نمائید.

11. از نگاه كردن به فیلمهایی كه تحریك جنسی ایجاد میكند اجتناب كنید.

12. به هنگام خواب سعی كنید شكم شما بیش از حد معمول پُر نباشد.

13. قبل از خواب حتماً مثانه خود را تخلیه نمایید.

14. از نوشیدن افراطی آب و مایعات پرهیز كنید (بخصوص شبها قبل از خواب).

15. هرگز به رو نخوابید كه این خود یكی از تحریككنندههای خطرناك است.

16. به بدی گناه و عواقب آن توجّه كنید.

17. مطالعه و توجّه به ضررهای جسمانی، روحی و اجتماعی خودارضایی لازم است.

18. ایمان مذهبی و نیروی اراده خود را تقویت نمائید و سعی كنید با خودسازی هوای نفس خویش را كنترل نمائید.

19. در مجالس مذهبی و مراسم دعای توسل و... زیاد شركت كنید.

20. قرآن زیاد بخوانید و در معانی آیات آن تدّبر و تفكر نمائید.

 ::
نویسنده : عین میم
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391