تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - تاثیرنماز برترک گناهان
 
 


<-BlogDescription->

تاثیرنماز برترک گناهان

تاثیر نماز بر انحرافات جنسی

 

ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنكر سوره مباركه عنكبوت آیه 45

انحرافات جنسی از دردناك ترین مشكلات بشر در آستانه قرن بیست و یكم است . بررسیهای كینزی در سال 1948 نشان داد كه از هر 100 مرد آمریكایی 4 مرد منحصرا همجنس خواه هستند ، یعنی كوچكترین تمایلی به جنس مخالف ندارند !؟! این در حالیست كه گروههای پر تعداد دیگری از این 100 نفر ، همجنس را بر غیر همجنس ترجیح میدهند یا تفاوتی بین همجنس و غیر همجنس برایشان نیست و یا با این كه به غیر همجنس متمایلند ، بطور اتفاقی یا بیش از اتفاقی همجنس بازی نیز می كنند . بدین ترتیب این آمار نشان می دهد ، بیش از 3/1 مردان آمریكایی بعد از سالهای بلوغ خود همجنسی بازی كرده اند و حداقل نصف این آمار در مورد زنان آمریكایی نیز ، صادق است .(40)

تازه این آمار مربوط به زمانی است كه تفسیر غلط از نظریات فروید و انحراف از آن ، گسترش چندانی پیدا نكرده بود . بدیهی است پس از گذشت چند دهه باید هم همجنس بازها به جایی رسیده باشند كه در پارلمان آمریكا برای خود نماینده داشته باشند و كمیسیون تشكیل دهند .

جالب اینجاست كه برخی منابع علمی روانپزشكی ، حتی این تمایل را در برخی كاملا بهنجار و در افراد طبیعی با شخصیت پایدار و عاری از هر گونه نشان روانی و با انطباق خوب از نظر اجتماعی توصیف كرده اند !(41) با این اوصاف اگر همجنس بازی و لواط انحراف جنسی نیست ، می توان حدس زد ، كه انحرافات جنسی در قاموس غرب دیگر چه واویلایی است !؟!

بچه بازی ، نمایش اعضای جنسی ، سادیسم و مازوخیسم جنسی ، مبدل پوشی ، خود ارضایی ، نظر بازی ،حیوان دوستی ، مرده دوستی و نمونه های بسیار متعدد دیگری كه قداست قلم مانع از توصیف آنهاست ، همگی نمونه هایی از مهار گسیختگی و سقوط فاجعه آمیز غرب در قهقرای فساد جنسی و فحشاء به شمار می آیند.

بدین ترتیب انحرافات جنسی صرفنظر از مشكلات اجتماعی ، فرهنگی ، خانوادگی و .. كه ایجاد می كنند تنها در بعد پزشكی و آن هم جدای از نتایجی كه در بروز بیماریهای جسمی ماند بیماریهای مقاربتی بر جای می گذارند ، به خودی خود ، از بزرگترین مشكلات پزشكی بشر امروز به حساب می آیند.

این در حالیست كه در جوامع اسلامی ، قرنهاست كه نماز فعالانه و مقتدرانه بسان یك منجی از هر حیث قابل اطمینان، دامان مدد جویندگان از خویش را از هر گونه فحشاء و انحراف جنسی پاك و مصون داشته است.

آیین اسلام با ترغیب هایی متعدد به امر ازدواج و بخصوص با وضع قانون مقدس ودرخشان ازدواج موقت ( كه با وجود آنكه از موارد اساسی اختلاف شیعه و سنی است ، دركشور شیعه مذهب ما نیز بسان ممالك اهل سنت به فراموشی محض سپرده شده است ) از هر جهت انسان را برای ارضای غریزه نیرومند جنسی ، از طریق مشروع راهنمائی می كند . آیات متعدد سوره های نور ، احزاب ، بقره . نساء و .. بهترین گواه برای این موضوع است.

اما علاوه بر تحریك همه جانبه اسلام برای ازدواج و حتی سهل نمودن آن مثلا با وضع قانون متعه ( برای ریشه كن كردن موانع اقتصادی ازدواج ) و علاوه بر مجازاتهای سختی كه برای منحرفین جنسی در نظر گرفته شده است ، سایر قانونهای اسلامی به گونه ای ارایه شده اند كه چنانچه حتی شخص بدلایلی از ازدواج باز ماند ، هرگز به فساد و انحراف آلوده نشود و در رأس این قانونها ، فریضه نورانی “ نماز ” است .(42) نمازگزار با امداد از “ نماز ” توانایی كنترل غرایز خود را افزونی می بخشد و آتش سوزاننده و پر لهیب فحشاء را كه چه بسا ممكن است به انحراف جنسی بیانجامد به آب عفاف ، سرچشمه گرفته از “ نماز ” خاموش می كند.

 

منبع: کتاب چهل نکته پزشکی پیرامون نماز، دكتر مجید ملك محمدی::
نویسنده : عین میم
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391