تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - گاه كردن به زنان‏
 
 


<-BlogDescription->

گاه كردن به زنان‏
ــ روایاتی درباره زنا، لواط، استمنا و ... چاپ
پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۲۷

نگاه كردن به زنان‏

 

ـ پیامبر (ص) فرمود: نگاه، تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است.(1)  

 

ـ على بن عقبه مى‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم كه مى‏فرمود: نگاه، تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است. بسا یك نگاه كه اندوهى طولانى در پى دارد.(2)

 

ـ پیامبر (ص) فرمود: نگاه، تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است، هر كه از ترس خدا آن را ترك كند خداوند ایمانى به او مى‏دهد كه شیرینى آن را در دل خود احساس مى‏كند.(3)

 

ـ از پیامبر (ص) نقل شده كه فرمود: نگاه كردن به زیبائیهاى زنان تیرى از تیرهاى شیطان است، هر كه آن را ترك كند خداوند مزه عبادتى سرور آفرین را به او خواهد چشانید. (4)

 

ـ از پیامبر (ص) نقل شده كه فرمود: هر كس به زنى نگاه حرام‏ بیافكند خداوند چشمش را از آتش پر خواهد كرد.(5)

 

ـ ابن سنان مى‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم كه مى‏فرمود: مسیح (ع) به یارانش مى‏گفت: ... تا آنكه گفت: از نگاه كردن بپرهیزید كه نگاه در دل صاحبش شهوت مى‏رویاند و این براى گمراهى صاحب آن بس است.(6)

 

ـ از على (ع) نقل شده است: خدا لعنت كند نگاه‏كننده و كسى را كه به او نگاه شده است.(7)

 

ـ از على (ع) نقل شده است: بسا یك نگاه كه اندوه ببار مى‏آورد.(8)

 

دست دادن با نامحرمان‏

ـ در مناهى پیامبر (ص) آمده است كه آن حضرت فرمود: هر كه با زنى نامحرم دست بدهد به خشم خدا گرفتار مى‏شود، و هر كه از روى حرام دست به گردن زنى بیفكند او را با شیطان به زنجیرى آتشین مى‏بندند و هر دو را در آتش مى‏افكنند.(9)  

 

ـ از پیامبر (ص) نقل شده است: هر كه از روى حرام با زنى دست بدهد، روز قیامت دست بسته وارد مى‏شود سپس او را به سوى دوزخ مى‏برند.(10)

                       

زنا و پیامدهاى آن‏

ـ نعمان رازى مى‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم كه مى‏فرمود: هر كه زنا كند از ایمان خارج شده است.(11)  

 

ـ از امام باقر (ع) نقل شده كه فرمود: در كتاب على (ع) یافتیم كه رسول خدا (ص) فرموده است: هر گاه پس از من زنا فراوان شود مرگ ناگهانى نیز فراوان مى‏شود.(12)

 

ـ از امیر المؤمنین (ع) نقل شده است: غیرتمند هرگز زنا نمى‏كند.(13)

 

ـ از امام صادق (ع) از پدرش نقل شده كه فرمود: زنا كار داراى شش خصلت است: سه خصلت در دنیا و سه خصلت در آخرت. امّا خصلتهائى كه در دنیا دارد: نور چهره‏اش را از بین مى‏برد و باعث فقر مى‏گردد و نابودى او را تسریع مى‏كند، و امّا خصلتهاى آخرت، خشم پروردگار و بدى حساب و جاودانگى در آتش است.(14)  

 

ـ از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: زنا از گناهانى است كه جلوى روزى را مى‏گیرد.(15) 

 

ـ از امیر المؤمنین (ع) نقل شده است: زنا باعث فقر و نیازمندى است. (16)

 

ـ از على بن سالم از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: روز قیامت سخت‏ترین كیفر، كیفر مردى است كه نطفه خود را در رحم زنى كه بر وى حرام است قرار دهد. (17) 

 

ـ از پیامبر (ص) نقل شده كه فرمود: نزد خدا هیچ گناهى بزرگتر از این نیست كه مرد نطفه خود را در رحمى كه براى او حلال نیست قرار دهد.(18)

 

لواط و پیامدهاى آن‏

ـ از امام صادق (ع) نقل شده كه رسول خدا (ص) فرمود: هر كه پسرى را از روى شهوت ببوسد، روز قیامت خدا او را با لجامى آتشین لجام خواهد كرد.(19) 

 

ـ از پیامبر (ص) نقل شده كه فرمود: هر كه پسرى را از روى شهوت ببوسد، خدا او را هزار سال در آتش عذاب خواهد كرد. (20) 

 

ـ از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: ممنوع بودن شرمگاه پشت، مهم‏تر از ممنوع بودن شرمگاه پیش است. خداوند گروهى را بخاطر ممنوعیّت شرمگاه پشت هلاك كرد، ولى كسى را بخاطر ممنوع بودن شرمگاه پیش، هلاك نكرده است.(21) 

 

ـ از امام صادق (ع) نقل شده كه رسول خدا (ص) فرمود: هر كه با پسرى آمیزش كند، روز قیامت با حال جنابت وارد مى‏شود و آب دنیا او را پاك نمى‏گرداند و خدا بر او خشم مى‏گیرد و او را لعنت مى‏كند و جهنّم را- كه بد سرانجامى است- براى او آماده مى‏سازد (22) 

 

سحق و استمناء

«سحق» عبارت از آن عملی که دوتا زن با همدیگر انجام می‌دهند، یعنی فرج خود را به فرج دیگری می‌‌مالند و از این طریق اطفاء شهوت می‌کنند. به بیان دیگر همان کاری را که دو مرد با همدیگر در لواط انجام می‌دهند، دوتا زن نیز همان عمل را با همدیگر انجام می‌دهند، منتها با این تفاوت که در دو مرد مسئله‌ی دخول است، اما در دوتا زن مسئله‌ی دخول در کار نیست و فقط مسئله مساحقه است

 

ـ از على (ع) نقل شده كه فرمود: سحق در مورد زنان، مانند لواط در مورد مردان است.(23) 

 

ـ از پیامبر (ص) نقل شده كه فرمود: مساحقه زنان با یك دیگر زناست. (24) 

 

ـ از امام صادق (ع) نقل شده است كه مردى را نزد امیر المؤمنین (ع) آوردند كه با آلت خود بازى كرده بود. امیر المؤمنین (ع) روى دست او زد بطورى كه سرخ شد، سپس از بیت المال براى او همسر گرفت. (25) 

 

ـ پیامبر (ص) فرمود: كسى كه با دست خود نكاح كند(یعنی استمنا کند) ملعون است. (26) 

 

ـ ابو بصیر مى‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم كه مى‏فرمود: روز قیامت خداوند با سه كس سخن نمى‏گوید و به آنان نگاه نمى‏كند و آنان را پاك نمى‏گرداند و عذاب دردناكى خواهد داشت: كسى كه موى سفید خود را بكند، و كسى كه با خود نكاح كند (یعنی استمنا کند)، و كسى كه با پشت او آمیزش شود. (27) 

 

ـ از پیامبر خدا (ص) نقل شده كه فرمود: خدا لعنت كند كسى را كه با چهار پایى آمیزش كند.(28) 

 

 

 

 

---------------------------------------------------

(1)جامع الاخبار ص 109

(2)المحاسن ج 1 ص 109

(3) جامع الاخبار ص 170

(4) مستدرك الوسائل ج 2 ص 554

(5) مستدرك الوسائل ج 2 ص 554

(6)امالی المفید ص 121

(7) مستدرك الوسائل ج 2 ص 554

(8) غرر الحكم ص 550

(9)الفقیه ج 4 ص 8

(10) البحار ج 76 ص 363

(11) الوسائل ج11 ص 255

(12)الكافی ج 5 ص 541

(13) مستدرك الوسائل ج 2 ص 566

(14) عقاب الاعمال ص 311

(15) البحار ج 79 ص 23

(16) البحار ج 79 ص 23

(17) المحاسن ج 1 ص 106

(18) مستدرك الوسائل ج 2 ص 567

(19) البحار ج 79 ص 72

(20) مستدرك الوسائل ج 2 ص 570

(21) روضة المتقین  ج10 ص 60

(22) روضة المتقین ج 10 ص 60

(23) الجعفریات ص 135

(24) مستدرك الوسائل ج 2 ص 70

(25) الوسائل ج 18 ص 574

(26) مستدرك الوسائل ج 2 ص570

(27) الخصال ص 106

(28) مستدرك الوسائل ج 2 ص 570

 

لازم به ذکر است که تمامی منابع بالا  از این کتاب نقل شده است:الحكم الزاهرة (ترجمه انصارى) ص 603 ::
نویسنده : عین میم
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391