تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - سگ
 
 


<-BlogDescription->

سگ
ر جواب کلاغ نجفی(شاهین)

ای انکه به فکر ضربه بر دین باشی

هتاک مقدسات آیین باشی

من فکر نمیکنم که طفلی چون تو

در حد و دراندازه توهین باشی

شیطان بزرگ هم نکرده غلطی

توکه سگ مجری فرامین باشی

مانند کلاغ قارقارت برخاست

من فکر نمیکنم که شاهین باشی

نام علی النقی وضو میخواهد

در حد تو نیست که چرکین باشی

کنسرت غلط کردم خود را بخوان

هرچند به هر قدم روی مین باشی

بی آل علی در به دری بدبختی

هرچند پناهنده و تامین باشی

هر بازنشر یه لعنت به این سگ صفت و هم جنس باز

 

 .::
نویسنده : عین میم
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391