تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - فرزندشهید
 
 


<-BlogDescription->

فرزندشهید


سه ساله بود که پدرش آسمانی شد
دانشگاه که قبول شد همه گفتند"با سهمیه قبول شده"
ولی هیچ وقت نفهمیدند کلاس اول وقتی خواستند به او یاد بدهند که بنویسد
"بابا"
یک هفته در تب سوخت


::
نویسنده : عین میم
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391