تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - نامه
 
 


<-BlogDescription->

نامه

نامه ای از سوی پروردگار به همه انسان ها ( بخش اول )

.

سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد

.

 که من نه تو را رها کرد ه‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام ( ضحی 1-2)

.

افسوس که هر کس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم

بقیه این نامه درادامه مطلب

.

و راهی پیش پایت بگذارم او را به سخره گرفتی.( یس 30)

.

و هیچ پیامی از پیام هایم به تو نرسید مگر از آن روی گردانیدی.( انعام 4)

.

و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام ( انبیا 87)

.

و مرا به مبارزه طلبیدی و چنان متوهم شدی که گمان بردی

.

 خودت بر همه چیز قدرت داری.(یونس 24)

.

و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی

.

بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری(حج 73)

.

پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمهایت

.

 از وحشت فرورفتند و تمام وجودت لرزید چه لرزشی،

.

گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی

.

 اما به من گمان بردی چه گمان هایی .( احزاب 10)

.

تا زمین با آن فراخی بر تو تنگ آمد پس حتی از خودت هم

.

 به تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری،

.

 پس من به سوی تو بازگشتم تا تو نیز به سوی من بازگردی ،

.

که من مهربانترینم در بازگشتن.(توبه 118)

.

وقتی در تاریکی ها مرا به زاری خواندی که اگر تو را برهانم

.

 با من می‌مانی، تو را از اندوه رهانیدم

.

 اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی. ( انعام 63-64)

.نامه ای از سوی پروردگار به همه انسان ها ( بخش دوم )

.

این عادت دیرینه ات بوده است، هرگاه که خوشحالت کردم

.

 از من روی گردانیدی و رویت را آن طرفی کردی

.

 و هروقت سختی به تو رسید از من ناامید شده‌ای.( اسرا 83)

.

آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت؟(سوره شرح 2- 3)

.

غیر از من خدایی که برایت خدایی کرده است ؟(اعراف 59)

.

پس کجا می روی؟( تکویر26)

.

پس از این سخن دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری؟

.

(مرسلات 50)

.

چه چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری؟

.

(انفطار 6)

.

مرا به یاد می آوری ؟

.

 من همانم که بادها را می فرستم تا ابرها را در آسمان پهن کنند

.

و ابرها را پاره پاره به هم فشرده می کنم تا قطره ای باران

.

 از خلال آن ها بیرون آید و به خواست من به تو اصابت کند

.

 تا تو فقط لبخند بزنی، و این در حالی بود که پیش از

.

فرو افتادن آن قطره باران، ناامیدی تو را پوشانده بود.(روم 48)

.

من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هایی برمی دارد ،

.

و در شب روحت را در خواب به تمامی بازمی ستانم

.

تا به آن آرامش دهم و روز بعد دوباره آن را به زندگی برمی انگیزانم

.

 و تا مرگت که به سویم بازگردی به این کار ادامه می دهم. ( انعام 60)

.

من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیت می‌دهم.(قریش 3)

برگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگر با هم باشیم.(فجر 28-29)

تا یک بار دیگه دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم.(مائده 54)::
نویسنده : عین میم
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391