تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - تآمل
 
 


<-BlogDescription->

تآمل

خداوند حجاب را به منظور حفظ عفت و شرف زن قرار داد و برای اینکه نشانه ای بر ایمان و عقیده ی او باشد، براو واجب نمود.

 

88902832110458583511 بهانه های برخی بانوان برای رعایت نکردن حجابقدرمادر رابدان::
نویسنده : عین میم
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391