تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - یاصاحب الزمان
 
 


<-BlogDescription->

یاصاحب الزمان

تفاوت فقط یک نقطه است اما....

مهدی باوری کجا...

مهدی یاوری کجا...

کوفیان هم حسین را باور داشتند اما حسین را یاور نبودند....

اگر به انتظار است که منتظران بهوش باشید حسین را منتظرانش کشتند...

مهدی اگر منتظر مهدی یاور داشت که هزار و صد و هفتاد و اندی سال خورشید پشت ابر نبود نمی آید تا بیاموزریم رسم منتظری را..خورشیدمان نمی آید تا زمانی که بیاموزیم باز خورشید را بر نیزه نکنیم و تاب دیدن خورشیدی دوباره بر نیزه را نداشته باشیم...

چه زمانیست آن زمان؟

الهی مارا توفیق منتظری مهدی یاور عطا بفرما

43523761509939726832.jpg


::
نویسنده : عین میم
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391