تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - الله
 
 


<-BlogDescription->

الله میترسم از آن روزی که اعمالم
زود تر از خودم در بستر خاک حاضر شوند...


***


*

*

 

دوســــــت دارم

 

خـــــــــــــدا::
نویسنده : عین میم
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391