تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - انتظار درکلام امام خامنه ای
 
 


<-BlogDescription->

انتظار درکلام امام خامنه ای
مقام معظم رهبری دامت بركاته :

انتظار یعنى ترقب، یعنى مترصد یك حقیقتى كه قطعى است، بودن؛ این معناى انتظار است. انتظار یعنى این آینده حتمى و قطعى است؛ بخصوص انتظارِ یك موجود حىّ و حاضر؛ این خیلى مسئله‌ى مهمى است.

ادامه مطلب

 اینجور نیست كه بگویند كسى متولد خواهد شد، كسى به وجود خواهد آمد؛ نه، كسى است كه هست، وجود دارد، حضور دارد، در بین مردم است. در روایت دارد كه مردم او را مى‌بینند، همچنانى كه او مردم را مى‌بیند، منتها نمیشناسند. در بعضى از روایات تشبیه شده است به حضرت یوسف كه برادران او را میدیدند، بین آنها بود، در كنار آنها بود، روى فرش آنها راه میرفت، ولى نمیشناختند. یك چنین حقیقت بارز، واضح و برانگیزاننده‌اى؛ این كمك میكند به معناى انتظار. این انتظار را بشریت نیاز دارد، امت اسلامى به طریق اولى‌ نیاز دارد. این انتظار، تكلیف بر دوش انسان میگذارد. وقتى انسان یقین دارد كه یك چنین آینده‌اى هست؛ همچنانى كه در آیات قرآن هست: «و لقد كتبنا فى الزّبور من بعد الذّكر انّ الارض یرثها عبادى الصّالحون. انّ فى هذا لبلاغا لقوم عابدین»1- مردمانى كه اهل عبودیت خدا هستند، میفهمند - باید خود را آماده كنند، باید منتظر و مترصد باشند. انتظار لازمه‌اش آماده‌سازى خود هست. بدانیم كه یك حادثه‌ى بزرگ واقع خواهد شد و همیشه منتظر باشید. هیچ وقت نمیشود گفت كه حالا سالها یا مدتها مانده است كه این اتفاق بیفتد، هیچ وقت هم نمیشود گفت كه این حادثه نزدیك است و در همین نزدیكى اتفاق خواهد افتاد. همیشه باید مترصد بود، همیشه باید منتظر بود. انتظار ایجاب میكند كه انسان خود را به آن شكلى، به آن صورتى، به آن هیئت و خُلقى نزدیك كند كه در دوران مورد انتظار، آن خُلق و آن شكل و آن هیئت متوقع است. این لازمه‌ى انتظار است .وقتى بناست در آن دوران منتظَر عدل باشد، حق باشد، توحید باشد، اخلاص باشد، عبودیت خدا باشد - یك چنین دورانى قرار است باشد - ما كه منتظر هستیم، باید خودمان را به این امور نزدیك كنیم، خودمان را با عدل آشنا كنیم، آماده‌ى عدل كنیم، آماده‌ى پذیرش حق كنیم. انتظار یك چنین حالتى را به وجود مى‌آورد.::
نویسنده : عین میم
تاریخ : دوشنبه 3 تیر 1392