تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - آیا كسی از فقها، و مراجع تقلید ارتباط خاص با امام زمان((علیه السلام)) دارند؟
 
 


<-BlogDescription->

آیا كسی از فقها، و مراجع تقلید ارتباط خاص با امام زمان((علیه السلام)) دارند؟

موضوع اصلی: ارتباط با امام زمان (ع)

موضوع فرعی: فقیهی كه با امام زمان (ع) ارتباط دارد

سوال:

آیا كسی از فقها، و مراجع تقلید ارتباط خاص با امام زمان((علیه السلام)) دارند؟

جواب:

امام زمان((علیه السلام)) امروز در حال غیبت به سر می برند و نائب خاص ندارند چون نیابت خاصه با گذشتن دوران غیبت صغری حدود هفتاد سال طول كشید پایان یافت و در دوران غیبت كبیر فقها شیعه نائبان عام امام زمان((علیه السلام)) می باشند بر این اساس در این زمان كسی به طور رسمی با آن حضرت ارتباط ویژه یی ندارد و تا دلیل قاطعی در كار نباشد نمی توان به وجود ارتباط خاص برای كسی عقیده داشت.

(بخش پاسخ به سؤالات ) ـ15ـ
::
:: مرتبط با: پرسش وپاسخ , عصر انتظار , جامعه ومهدویت ,
نویسنده : عین میم
تاریخ : پنجشنبه 10 مرداد 1392